Yurchenko
David Goalkeeper
1
Yuri
Shafinsky Goalkeeper
16
Goalkeeper 85
Goalkeeper 88
Defender 2
Defender 4
Alexander
Zhirov Defender
5
Defender 7
Defender 14
Defender 24
Defender 26
Shamil
Gasanov Defender
30
Defender 45
Magomed
Musalov Defender
57
Defender 92
Midfielder 6
Midfielder 8
Midfielder 10
Midfielder 13
Dmitry
Scherbak Midfielder
15
Svyatoslav
Georgievsky Midfielder
17
Midfielder 21
Sergey
Karetnik Midfielder
22
Batraz
Khadartsev Midfielder
37
Midfielder 77
Midfielder 83
Midfielder 90
Attacker 9
Attacker 19
Philipp
Budkovskiy Attacker
28
Attacker 91
Attacker 94
Alexander
Prudnikov Attacker
99