08.02.2017  13:16

Youth team gain victory

Anji-youth team gained victory over Nyiregyhaza Hungary.
Anji-youth 2 Nyiregyhaza Hungary 1
Goals scored by Anji: M.Magomedov, 23 (1-0). Agabalaev, 35 (2-0).
Anji-youth: Sedov (Repin, 30; Gerasimov, 60), M.Saidov (R.Isaev, 60), Dontsov (Khanmurzaev, 60), Rikmatullaev (A.Saidov, 60).
Elmurzaev (Yarikbayev, 60; R.Magomedov, 85), Dzhabrailov (Gaydarov, 46), Temukov (Kuzmin, 46; Murtazaliev, 70), Yusupov (Patakhov, 46), M.Magomedov (Khodakovskiy, 46), Agabalayev (Ramazanov, 46), S. Aliev (Giraev, 46; Murtazaliev, 80).

Молодежка добилась победы

Anji-youth 2 Nyiregyhaza Hungary 1

Goals scored by Anji: M.Magomedov, 23 (1-0). Agabalaev, 35 (2-0).

Anji-youth: Sedov (Repin, 30; Gerasimov, 60), M.Saidov (R.Isaev, 60), Dontsov (Khanmurzaev, 60), Rikmatullaev (A.Saidov, 60). Elmurzaev (Yarikbayev, 60; R.Magomedov, 85), Dzhabrailov (Gaydarov, 46), Temukov (Kuzmin, 46; Murtazaliev, 70), Yusupov (Patakhov, 46), M.Magomedov (Khodakovskiy, 46), Agabalayev (Ramazanov, 46), S. Aliev (Giraev, 46; Murtazaliev, 80).


Молодежка добилась победы