06.12.2013  12:34

Two different halves...

Anji (youth) 1-2 Kuban (youth)
Goals: T. Musalov, 35. Lobkarev, 75. 81.
Anji: Dzhenetov, Dzharulaev, Kurbanov, M. Musalov, Udunyan, Chistyakov, Dzhamalutdinov (Makhachev, 69. Saidov, 83), gasanov, Murtuzov (Baysongurov, 53), Omarov, T. Musalov.
Kuban: Baychora, Chuvilov, Grinchuk, Tagilov, Lobkarev, Karetnik (Tyufyakov, 90), Bukiya (Khachaturyan, 90), Yakuba (Kausarov, 85), Kertanov (Zavezyon, 86), Adzhiev (Salimov, 64), Mayrovich (Seregin, 77).
Referees: E. Khomchenko-Glukhovskoi (Astrakhan).


Anji (youth) 1-2 Kuban (youth)

Goals: T. Musalov, 35. Lobkarev, 75. 81.

Anji: Dzhenetov, Dzharulaev, Kurbanov, M. Musalov, Udunyan, Chistyakov, Dzhamalutdinov (Makhachev, 69. Saidov, 83), Gasanov, Murtuzov (Baysongurov, 53), Omarov, T. Musalov.

Kuban: Baychora, Chuvilov, Grinchuk, Tagilov, Lobkarev, Karetnik (Tyufyakov, 90), Bukiya (Khachaturyan, 90), Yakuba (Kausarov, 85), Kertanov (Zavezyon, 86), Adzhiev (Salimov, 64), Mayrovich (Seregin, 77).

Referees: E. Khomchenko-Glukhovskoi (Astrakhan).